Uvodna stran>Organizacijski odbor>Simona Kogovšek  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Simona Kogovšek

Abanka Vipa d.d.

Po končanem univerzitetnem študiju matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko se je konec leta 1989 kot pripravnica programerske ekipe zaposlila v takratnem AOP-ju Jugobanke. Leta 1992 je že prevzela vodenje skupine programerjev in nadaljevala na razvoju aplikacij in produktov Abanke. Sočasno z uvedbo prvih domačih plačilnih kartic BA Maestro in s postavitvijo prvega abančnega bankomata je leta 1993 prevzela vodenje oddelka aplikativnega razvoja. Leta 1994 je v Abanki postala direktorica Službe informacijske tehnologije. Služba se je vzporedno z uresničevanjem starteških ciljev Abanke, t.j. strategije rasti, razvoja, modernizacije in racionalizacije poslovanja, hitro razvijala in kadrovsko okrepila in tako je bila konec leta 2002, po združitvi Abanke in Banke Vipa imenovana za izvršno direktorico Področja informatike in bančne tehnologije v Abanki Vipi d.d.. Ima bogate izkušnje iz sodelovanja na projektih prenove in racionalizacije poslovnih procesov Abanke, že vrsto let sodeluje v abančni razvojni ekipi portala in elektronskega bančništva in vodi nekatere najzahtevnejše projekte Abanke. V začetku leta 2003 je uspešno zaključila projekt združitve IT Abanke in Banke Vipa, v zadnjih dveh letih pa je vodila še ekipo, ki je pripravila Načrt neprekinjenega poslovanja Abanke in uspešno sodelovala pri projektu prehoda na EURO, kjer je načrtovala in organizirala celoten proces prehoda. Je redna udeleženka Dnevov slovenske informatike in letos že drugič sodeluje kot član organizacijskega odbora. Prvi dve leti je aktivno sodelovala tudi v programskem svetu CIO konference, v Odboru za informatiko na Združenju bank Slovenije pa že četrto leto opravlja funkcijo podpredsednice odbora.Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008