Uvodna stran>Programski odbor>mag. Aleš Popovič  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

mag. Aleš Popovič

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Aleš Popovič je asistent s področja poslovne informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri več predmetih s področja modeliranja in prenove poslovnih procesov ter managementa in uporabe podatkov za podporo poslovnemu odločanju. Poglavitna področja njegovega raziskovalnega dela so poslovna inteligenca, management podatkov in poslovnih procesov ter modeliranje poslovnih procesov. Je avtor ali soavtor številnih člankov v domačih in tujih revijah ter v zbornikih domačih in tujih konferenc. Sodeloval je na več aplikativnih projektih s področja prenove in informatizacije poslovnih procesov: MKGP, MŠZŠ, Snaga.Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008