Uvodna stran>Teme posvetovanja>(IFI)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Informatika v finančnih inštitucijah (IFI)


Vodijo: mag. Jani Krašovec   mag. Simon Vidmar   mag. Boštjan Delak  

V sekciji Informatika v finančnih institucijah bodo predstavljeni prispevki, ki obravnavajo različne vidike informatike v institucijah, ki delujejo v panogi finančnih storitev. Panoga finančnih storitev zajema bančništvo, zavarovalništvo, upravljanje skladov (tako investicijskih kot pokojninskih) kot tudi druge finančne dejavnosti. Delovanje informatike je v teh institucijah v zadnjih letih postalo izrazito težavno, saj se povečujejo pritiski tako s strani strank, ki zahtevajo vedno nove, njim zelo prilagojene produkte in storitve, po drugi strani so s strani regulatorjev predpisane zelo visoke zahteve po varnosti, odpornosti na grožnje ter po podrobnem in zahtevnem poročanju o poslovanju, hkrati pa se povečuje konkurenca, ki sili v nenehno izboljševanje poslovnih procesov, ki so večinoma že visoko informatizirani. Dinamično okolje v katerem delujejo vse finančne institucije samo še pripomore k težavnosti upravljanja informatike. V sekciji bodo zato predstavljeni ti izzivi, kot tudi nekatere rešitve ter možne smernice za prihodnje ravnanje.


Posebna sekcija v DSI, ki bo organizirana letos drugič, je nastala kot ugotovitev, da so finančne institucije v svojem delovanju nadpovprečno informatizirana podjetja, ki brez ključne vloge informatike ne morejo poslovati niti rasti, in je glede na njihovo pomembnost v slovenskem gospodarstvu potrebno razumeti vse vidike informatike. Močan poudarek je na obvladovanju razvoja novih produktov in storitev, analizi in odpravljanju tveganj, avtomatizaciji poslovnih procesov kot tudi v močni regulativi, kar do neke mere loči izzive v informatiki v finančnih institucijah od upravljanja informatike v drugih podjetjih, oziroma so ti izzivi pri njih bolj izraženi. V sekciji se bo ukvarjalo z vsemi vidiki informatike v finančnih institucijah s poudarkom na načinih za uspešno upravljanje s procesi v finančnih institucijah, predvsem z vidika tveganj, učinkovitosti poslovanja in zadovoljstva strank, kar predstavlja enega ključnih fokusov informatike v teh institucijah. Predstavljeni bodo pristopi k (pre)oblikovanju poslovnih procesov, njihovi informatizaciji, merjenju učinkovitosti ter nadzoru, ki je z vidika regulatorjev in internega nadzora ena od najbolj kritičnih zahtev. Poleg tega se bomo s poudarkom na iskanju odgovorov na sledeča vprašanja:

  • Kako ob vseh zahtevah, ki zahtevajo zelo hitre odzive in prilagajanja, ohranjati visoko stopnjo informacijske razvitosti?
  • Katera so specifična področja v informatiki, ki so ključna za uspešnost finančnih institucij?
  • V čem se obstoječe rešitve razlikujejo od rešitev v drugih gospodarskih panogah? 
  • Kakšen je prihodnji razvoj informatike v finančnih institucijah? Na katerih področjih informatike bo ta razvoj – ali bo to na operativnih/transakcijskih sistemih ali na sistemih za podporo odločanja ali na čem tretjem? Kakšna je prihodnost transakcijskih sistemov v finančnih institucijah?
  • Kakšna bo vloga informatikov – organizacijsko, kadrovski vidik?
  • Načini obvladovanja tveganj?
  • Kakšno je stanje med slovenskimi ponudniki informacijskih rešitev za panogo finančnih storitev?
  • Obravnava varnosti osebnih podatkov.
  • Kakšno je pravo razmerje med konzervativnostjo in uvajanju visokih, naprednih tehnologij?
  • Kateri so izziv, ki nas pričakujejo do leta 2012? Kateri še kasneje?Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008