Uvodna stran>Teme posvetovanja>(IPO)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Informacijska podpora odločanju (IPO)


Vodita: dr. Jurij Jaklič   dr. Tatjana Welzer Družovec  

Nove tehnologije in pristopi k informatizaciji analitičnih odločitvenih procesov v smeri integriranih sistemov (t.i. »poslovno inteligenčnih« sistemov), ki omogočajo dostop do integriranih podatkov, njihovo deljenje in analizo ter odpiranje tovrstnih sistemov navzven, lahko v podjetjih in drugih organizacijah bistveno prispevajo k doseganju višje ravni informacijske asimetrije oziroma večje uspešnosti poslovanja. Pri tem se odpirajo številna vprašanja načrtovanja, razvoja, uvajanja, uporabe, varovanja, in managementa tovrstnih sistemov, na katera bodo skušali odgovoriti prispevki v sekciji.

Vabimo k pripravi prispevkov, ki kakorkoli obravnavajo problematiko informacijske podpore odločanju, posebej pa izpostavljamo naslednja vprašanja oziroma problematike:

 • Ključni dejavniki uspeha in tveganja informatizacije analitičnih odločitvenih procesov v praksi.
 • Zagotavljanje ustreznih, kakovostnih podatkov za tovrstne sisteme.
 • Poslovna vrednost tovrstnih sistemov, vrednotenje stroškov in koristi.
 • Razvoj ali nakup?
 • Nove tehnologije, ki bodo v prihodnje vplivale na razvoj sistemov za podporo poslovnemu odločanju.
 • Uporaba sodobnih podatkovnih tehnologij (podatkovno skladiščenje, sistemi za poslovno poročanje, OLAP, podatkovno rudarjenje, večkriterijsko odločanje itd.), prikaz rešitev in njihova analiza.
 • Pristopi k razvoju in uvajanju sistemov za podporo odločanju.
 • Poslovna inteligenca v realnem času.
 • Partnerstvo med službo za informatiko, uporabniki in izvajalci na področju razvoja sistemov za podporo odločanju.
 • Uporaba informacijskih rešitev s poudarkom na managementu uspešnosti in učinkovitosti poslovanja (Business Performance Management, BPM).
 • Integracija odločitvenih sistemov.Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008