Uvodna stran>Teme posvetovanja>(ID)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Informacijska družba (ID)


Vodijo: mag. Franci Pivec   dr. Matjaž Gams   mag. Andreja Ivartnik Kanduč  

"Informacijska družba" je skupno poimenovanje širokega področja družbene informatike, ki se ukvarja s sociološkimi, pravnimi in etičnimi vidiki IKT. Novo tehnologijo vedno uporabljamo v določenih družbenih kontekstih, pri čemer nastajajo problemi in konflikti, ki povzročajo, da več kot polovica informacijskih projektov ni uspešnih ali pa so njihovi rezultati izpod napovedi in pričakovanj. Sekcija ima na Dnevih slovenske informatike že desetletno kontinuiteto, kar je povezano s poslanstvom Slovenskega društva Informatika kot krovno nevladno organizacijo, da kritično spremlja prehod Slovenije v informacijsko družbo (Modra knjiga Slovenija kot informacijska družba). Sekcija je bila ob tem vedno odprta tudi za nove tematizacije IKT, ki so segale preko stereotipnih obravnav in akademskih klasifikacij. Pričakujemo, da se bodo prispevki za to sekcijo posvečali zlasti naslednjim temam:

 • evropske in slovenske strategije prehoda v informacijsko družbo
 • uvajanje IKT kot inovacijski proces
 • informacijsko opismenjevanje
 • virtualne skupnosti
 • IKT kot podpora višji kakovosti življenja – še posebej za ljudi s posebnimi potrebami
 • družbeni vplivi mobilnih komunikacij
 • IKT kot podpora znanju
 • zaščita avtorstva v digitalnem okolju
 • IKT in zasebnost
 • informacijska etika
 • razvoj strokovnega jezika informatikePokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008