Uvodna stran>Teme posvetovanja>(OR)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Operacijske raziskave (OR)


Vodi: dr. Lidija Zadnik Stirn  

Razvoj in uporaba metod in modelov odločanja je kompleksen in zahteven proces, ki potrebuje disciplinarne, interdisciplinarne in sistematične pristope. Čeprav se načelno vsi strinjamo, da je uporaba modelov za podporo odločanju lahko praksi v veliko pomoč, pa vemo, da se uporabniki pri nas modelskim in metodološkim pristopom v glavnem izogibajo in jih še marsikje obravnavajo kot znanstveno fantastiko. Glede na to je sekcija Operacijske razsikave namenjena tudi dvigovanju zavesti o pomenu uporabe metodoloških podlag pri upravljanju in odločanju na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju. S prispevki v tej sekciji bomo poskušali pokazati, kako v praksi uporaba modelov in metod operacijskih razsikav vodi k racionalnejšemu odločanju in upravljanju z različnimi sistemi ob upoštevanju danih razmer in potreb ter zahtev uporabnikov.

V okviru sekcije bomo obravnavali in predstavili prispevke iz poslovnih, tehnoloških, okoljevarstvenih in socialnih okolij, še posebej pa bodo dobrodošli prispevki, ki bodo obravnavali naslednje teme:

  • Teoretične osnove že uveljavljenih, modificiranih in novih metod operacijskih raziskav: kombinatorična optimizacija, vektorska optimizacija, strateške igre, večkriterialno odločanje, stohastični procesi, metode simulacije, teorija grafov, itd.
  • Aplikacija metod operacijskih raziskav v upravljanju na vseh nivojih odločanja, tako na strateškem, taktičnem kot operativnem
  • Praktični primeri uporabe metod in tehnik optimiranja pri podpori odločanju v različnih okoljih (poslovnih, tehnoloških, lokacijskih, okoljevarstvenih, socialnih, itd.) s poudarkom na prikazu uporabnosti metod in na praktičnih izkušnjah
  • Prednosti, slabosti in pasti oblikovanja modelov in uporabe metod operacijskih raziskav
  • Informacijski sistemi in računalniški programi v povezavi z uporabo metod operacijskih raziskavPokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008