Uvodna stran>Teme posvetovanja>(IR)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Informacijske rešitve (IR)


Vodi: Katjuša Skukan  

Pri razvoju informacijskih rešitev oziroma prenovi in informatizaciji poslovnih procesov je poleg možnih metodoloških izhodišč, možnosti izvedbe in praktičnih izkušenj potrebno upoštevati tudi specifike posameznih poslovnih funkcij in nenazadnje tudi specifike okolja, v katerem posamezna organizacija deluje. Težko je dobiti konkretna mnenja o delovanju sistema in njegovi primernosti oziroma o poslovnih procesih posamezne informacijske rešitve. Ponudniki že izdelanih informacijskih rešitev obljubljajo zmanjševanje stroškov, optimiranje zalog, možnost pregleda informacij v vsakem trenutku, boljšo komunikacijo s poslovnimi partnerji, omogočanje oziroma izboljšanje e-poslovanja in poslovnih procesov. O dejanskih slabostih in prednostih obstoječe informacijske rešitve in težavah pri vpeljavi oziroma razvoju pa imamo na voljo precej manj realnih informacij.

Za predstavitev v okviru sekcije bomo obravnavali vse prispevke iz omenjenega področja, še posebej pa bodo dobrodošli prispevki, ki bodo obravnavali naslednje teme:

  • Analiza, načrtovanje, razvoj in uvajanje informacijskih rešitev
  • Merjenje učinkov in koristi uvedene informacijske rešitve
  • E-poslovanje
  • Vpliv e-poslovanja na informatizacijo poslovnih procesov
  • Informacijske rešitve na področju zdravstva, proizvodnje, finančnega poslovanja,logistike, upravljanja z dokumenti....Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008