Uvodna stran>Teme posvetovanja>(MET)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Metodologije in pristopi k obvladovanju informatike (MET)


Vodita: dr. Marko Bajec   dr. Andrej Šoštarič  

Razvoj in obvladovanje informatike je kompleksen in zahteven proces, ki potrebuje disciplinirane, interdisciplinarne in sistematične pristope. Čeprav se načelno vsi strinjamo, da je uporaba že znanih ali pa popolnoma novih metodologij in standardov pri tem v veliko pomoč, praksa kaže, da se uporabniki metodologijam in urejenim pristopom raje izogibajo ali pa jih upoštevajo le površno. Sekcija Metodologije in pristopi k razvoju in obvladovanju informatike je namenjena dvigovanju zavesti o pomenu uporabe metodoloških podlag pri razvoju, upravljanju in planiranju informacijskih rešitev na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju ter obvladovanju informatike nasploh (IT Governance). S prispevki v tej sekciji bomo poskušali pokazati, kako metodologije, metode, standarde in pristope načrtovati, uvajati in uporabljati ter obenem poskrbeti, da obremenitev posameznikov ne preraste razumnih meja.

Teme:

  • Razvoj, uporaba in uvajanje metodologij razvoja in obvladovanja informatike
  • Novi trendi na področju razvoja in obvladovanja informatike: agilne in lahke metodologije, modelno usmerjen razvoj, prilagajanje metodologij projektom,...
  • Uporaba standardov pri razvoju in obvladovanju informatike
  • Metodologije razvoja in upravljanja za potrebe specifičnih informacijskih rešitev/okolij: ERP sistemi, odprto-kodne rešitve, komponentne rešitve, velike in/ali porazdeljene razvojne skupine,…
  • Vloga in metodologije zagotavljanja kakovosti, uporaba komercialnih in odprto-kodnih orodij v različnih fazah testiranja (enotsko (unit), sistemsko, integracijsko, prevzemno (acceptance)).Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008