Uvodna stran>Teme posvetovanja>(STR)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Strateški vidiki informatike (STR)


Vodita: mag. Tomaž Gorenšek   mag. Sašo Novakovič  

Strateško obvladovanje informatike po eni strani pomeni konkurenčno prednost po drugi strani pa vplivi trga silijo sodobne in vedno bolj kompleksno organizirane družbe k obvladovanju in upravljanju informatike tudi zaradi zahtev po ugodnejšem poslovnem izidu oziroma želje po zadovoljstvu lastnikov, zaposlenih ter odjemalcev storitev in izdelkov. Koncipiranje informatike se opravlja vedno bolj z roko v roki z načrtovanjem, modeliranjem in optimizacijo poslovnih procesov še pred samo uvedbo ali prenovo informacijskih rešitev. Celovite informacijske rešitev tako predstavljajo samo eno izmed orodij za uresničevanje strategij, vizij ter planov poslovanja, saj lahko z njihovo pomočjo razvijamo in izvajamo poslovne procese in tržne pristope. Zaradi različnih poslovnih kultur poslovanja vse informacijske rešitve niso primerne za vsako podjetje. Odločitev o uvajanju celovitih rešitev so zato verjetno ene izmed najbolj dolgoročnih in težkih odločitev, ki jih sprejema posamezno podjetje.

Strateški vidiki torej odpirajo vprašanja, ki bi jih ne smemo prepustiti naključjem. Upravljavci oziroma managerji na vseh nivojih bi morali nameniti več pozornosti informatiki in njenim možnostim. V sekciji bomo zato poskusili prikazati praktične izkušnje in med ostalim odgovoriti na vprašanja kot s Kako se lotiti celovite prenove informatike? Kako z informatiko podpreti vizijo ter poslovne cilje podjetja? Kako s pomočjo podane poslovne usmeritve določiti konkretne IKT projekte? Kako s pomočjo informacijskih strategij povečati učinke ob še sprejemljivih stroških? Ali je slovensko okolje naklonjeno partnerstvu med javnim in zasebnim na področju IKT? Kako prepoznati nove poslovne priložnosti?

Za predstavitev v okviru sekcije bomo obravnavali vse prispevke iz omenjenega področja, še posebej pa so dobrodošli prispevki, ki bodo obravnavali naslednje teme:

 • Informatika kot gonilo in sokreator novih poslovnih priložnosti
 • Celovita prenova informatike
 • Zakaj uvajati ERP sisteme? Tudi v državno upravo?
 • Sistemi strateškega upravljanja IKT v podjetjih in organizacijah
 • Strategije IKT kot sestavni del poslovne strategije
 • Strateško modeliranje in optimizacija procesov poslovanja
 • Strateška preobrazba informatike iz tehnološke službe v razvoj poslovanja; storitve vs infrastruktura
 • Evropska strateška IKT izhodišča in mesto Slovenije v njih
 • Sodobni pristopi k optimizaciji upravljanja informatike
 • Planiranje IKT investicij in storitev v sozvočju s plani poslovanja
 • Merljivost rezultatov IKT z rezultati poslovanja
 • Sistemi in koncepti obvladovanja projektov kot pogoj za izvajanje IKT strategij
 • Povezovanja v IKT sektorju in sinergični učinki
 • IKT in novi poslovni modeli
 • Partnerstvo med javnim in zasebnim v IKT sektorju
 • Zunanje izvajanje – primeri dobre prakse
 • Izzivi za informatike ob akvizicijah in partnerstvu
 • IKT kot osnova za dvig kompetentnosti zaposlenih
 • IKT kot temelj globalne rasti podjetij

Poseben poudarek pa bo podan tudi prikazu praktičnih izkušenj. Vabljeni torej vsi (gospodarstvo, javni sektor), ki se z omenjenimi temami ukvarjate.Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008