Uvodna stran>Teme posvetovanja>(IPO)>dr. Jurij Jakli��  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

dr. Jurij Jaklič

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Jurij Jaklič je docent s področja informatike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Predava več predmetov s področja managementa in uporabe podatkov za podporo poslovnemu odločanju, poglavitna področja njegovega raziskovalnega dela pa so upravljanje in prenova poslovnih procesov, modeliranje in simulacije poslovnih procesov, konceptualno modeliranje podatkov in poslovnih pravil, podatkovna skladišča ter sistemi za podporo odločanju. Je avtor ali soavtor več kot 70 člankov v domačih in tujih revijah ter v zbornikih domačih in tujih konferenc. Sodeloval je na več aplikativnih projektih s področij strateškega načrtovanja informatike ter prenove in informatizacije poslovnih procesov: MŠZŠ, Univerza v Ljubljani, Klinični center, DARS.Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008