Uvodna stran>Teme posvetovanja>(OR)>dr. Lidija Zadnik Stirn  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

dr. Lidija Zadnik Stirn

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Dr. Lidija Zadnik Stirn je redna profesorica za področje operacijskih raziskav na Univerzi v Ljubljani. Njeno znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na področje metod optimiranja, ki so praktično uporabne v gozdarstvu, lesarstvu, agronomiji. Sodelovala je v raznih interdisciplinarnih raziskavah in bila vodja več temeljnih in aplikativnih projektov. Od leta 2001 je koordinatorka mednarodnega projekta MEDMONT v okviru 5. EU okvirnega programa. Aktivno je sodelovala z več kot 60 referati ali vabljenimi predavanji na mednarodnih kongresih iz operacijskih raziskav in uporabe metod optimiranja v gozdarstvu in kmetijstvu, ter bila organizatorka mednarodnih konferenc iz operacijskih raziskav, na številnih konferencah je bila vodja sekcije in članica organizacijskih odborov. Za slednje je leta 2003 prejela tudi priznanje SDI. Njena bibliografija obsega preko 150 bibliografskih enot, večina objavljenih v tujini. Opravila je recenzije več člankov (med pomembnejše sodijo članki v revijah Forest Science in Journal of optimization), knjig in raziskovalnih projektov. Aktivno dela v mednarodnih in slovenskih društvih s področja operacijskih raziskav. Od leta 1997 je predsednica Slovenske sekcije za operacijske raziskave, od leta 2002 pa podpredsednica SDI.Pokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008